BEHANDELING WATERPOKKEN

Waterpokken kunnen door blootstelling aan zonlicht verdwijnen

Een proffessor aan de Universiteit van Londen heeft onderzocht hoe het effect van zonlicht op waterpokken is. Hij vond uit dat waterpokken minder vaak voorkomen in regio's met veel zonne-uren en dus veel UV-straling.

Zonlicht kan ontstane virussen op de huid uitschakelen, waardoor het moeilijker wordt om het virus door te geven. Het virus dat waterpokken veroorzaakt geef je door via hoesten, niezen en vooral via de kenmerkende huiduitslag.

Dit onderzoek zou dus uitleggen waarom er in tropische landen een veel kleiner aantal gevallen van waterpokken zijn en bij ons kinderen vooral de waterpokken krijgen in de herfst en wintermaanden.

 

Andere factoren

Volgens andere deskundigen spelen er meer factoren een rol dan alleen het zonlicht. Temperatuur, vochtigheidsgraad en leefomstandigheden zijn uiteraard ook variabelen om rekening mee te houden.